Om LulSec – Luleå Security

April 17, 2018 LulSec 0 Comments

Vi på Dataföreningen är i färd med att etablera ett nytt nätverk för våra medlemmar med fokus på ämnet Informationssäkerhet. Tanken med nätverket är att erbjuda ett forum för kompetensutveckling, kontakt och erfarenhetsutbyte.

Inför varje nätverksträffarna bjuder vi in en gäst/företag som vill dela med sig av något inom ämnesområdet informationssäkerhet, varpå vi hoppas inspirera till frågor och diskussion. Nätverksträffarna kan vara i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, workshops, arbetsplatsbesök eller kanske bara en afterwork.

Har du en idé på ett evenemang eller förslag på något annat? Hör gärna av dig till “Martin.Lundgren@ltu.se“.