CyberNorth, 27 februari 2020

December 18, 2019 LulSec 0 Comments

#CyberNorth 2020-02-27 | 09:00 – 16:00 | Vetenskapens Hus, Luleå

Stor tack till er som deltog på CyberNorth 2020 (CyberNorth.se)!

Talarna som deltog under CyberNorth 2020:

  • Anne-Marie Eklund-Löwinder, CISO, Internetstiftelsen
  • Jan Olsson, Nationellt It-brotts Centrum, Polisen
  • Albert Altman, Cyberty, Senior CyberSecurity Specialist
  • Victor Grane och Maria Furst, IBM Security
  • Elpidoforos Arapantonis, Volvo Cars

Under dagen blandades talare med demonstrationer och intressanta samtal.

Detta var några av ämnen som belystes och diskuterades i nära samspel med deltagarna under CyberNorth:

  • Active safety inom fordonsindustrin och utmaningar med digitalisering ifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.
  • Pragmatiskt sätt att jobba med ledningssystem och strategisk informationssäkerhet
  • En ny form av kriminalitet ett reellt hot för ditt företag
  • Säkerhetslösningar för intelligence and public safety capabilities
  • Att skapa en säkerhetskultur inom en organisation