Risker med Risk, 21 november 2019

November 22, 2019 LulSec 0 Comments

Ombytta roller när LulSec besöker Dataföreningen Dalarna.

Risken att bli utsatt för digitala hot ökar samtidigt som hoten har ändrat form.

En central punkt inom hantering av informationssäkerhet är riskhantering, processen för att identifiera, associera, och hantera informationstillgångars konfidentialitet, riktighet, och tillgänglighet. Men vad är en risk egentligen, och för vem? Vad är tillgångarna vi behöver skydda?

Kom och hör om några praktiska utmaningar och insikter inom riskhantering, och testa din medvetenhet tillsammans med Martin Lundgren, doktorand inom Informationssäkerhet från Luleå Tekniska Universitet.